Có những địa điểm bạn muốn lưu lại để sau này có thể tìm lại hoặc bạn muốn lưu toạ độ lại để chia sẽ cho bạn bè.

Để lưu vị trí hiện tại bạn đang đứng thì bạn chỉ cần nhấn vào nút LẤY TỌA ĐỘ nếu thành công ứng dụng sẽ hiển thị biểu tượng đánh dấu màu đỏ, bạn nhập tên và lưu lại.

Nếu bạn muốn lấy tọa độ ở địa điểm mà hiện tại bạn không đứng tại chỗ đó thì bạn phóng to bản đồ di chuyển qua lại và gõ nhẹ đầu ngón tay vào vị trí cần lấy tọa độ.

 

ĐÃ LƯU