Chức năng này dùng để tải dữ liệu đã lưu về điện thoại mỗi khi bạn đăng nhập trên điện thoại khác hoặc vì lý do nào đó dữ liệu lưu bản đồ bị xóa. Nếu dữ liệu vẫn còn lưu trên điện thoại thì bạn không nên nhấn vào nút lấy dữ liệu vì khi đó dữ liệu lưu trên điện thoại sẽ bị trùng lặp gây lãng phí bộ nhớ điện thoại.