- Nếu bạn là nhà xe muốn tăng thêm lượng khách hàng thuê xe bạn có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi gồm: Loại xe bạn có, số lượng, khu vực bạn có thể nhận khách, số điện thoại liên lạc. Gửi cho chúng tôi qua Zalo, chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể với bạn.
- Khi khách hàng có nhu cầu thuê xe dựa vào vị trí GPS ứng dụng sẽ hiễn thị thông tin nhà xe trong bán kính 30km so với vị trí khách cần thuê xe.